Preskočiť na obsah

O nás

Tento projekt je iniciatívou pedagógov z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Naším cieľom je popularizovať používanie umelej inteligencie vo vzdelávaní medzi našimi kolegami, aj za hranicami fakulty.

Cieľom projektu AI v škole je pomôcť učiteľom implementovať umelú inteligenciu do ich vyučovacieho procesu. Naša bezplatná e-príručka pre učiteľov poskytuje príklady osvedčených postupov, ktoré boli úspešne použité na prednáškach a seminároch rôznych zameraní. Projekt cieli na širokú skupinu učiteľov na všetkých stupňoch – veď v jadre nám všetkým ide o to isté: pripraviť si učivo, aktivity pre študentov, či zadania, podať spätnú väzbu a ohodnotiť výsledok. Snažíme sa Vám poskytnúť najlepšie nástroje, aby ste mohli čo najefektívnejšie využívať výhody umelej inteligencie.

Máme veľký rešpekt pred prácou kolegov z Kempelenovho inštitútu a ďalších expertných pracovísk, ktoré sa vývoju AI roky aktívne venujú. Nemáme v úmysle im konkurovať – nie sme informatici. Sme fanúšikovia nových médií. Early adopters, ktorí nové trendy radi posúvajú ďalej k bežným používateľom

Veríme, že s našimi tipmi a postupmi budete schopní integrovať umelú inteligenciu do Vašich procesov a zlepšiť tak kvalitu vzdelávania vašich študentov.